De jongste veurzitter (versie Westerkwartiers)

De jongste veurzitter (versie Westerkwartiers)

Ik ben as klein wichtje bij muziekvereniging “Amicitia” ien Nuus/Niebert kommen omdat mien mamme doar ok hin ging. Mamme drumde en ik kreeg n bugel en noa twee joar les heb ik mien A diploma hoald en mocht ik ien t grode corps speulen. Dat was best eng, ik was nog mor n klein wichtje en zat tussen allemoal grode minsen ien. Ik wiet nog dat we noar n concours ien Drachten mosten, ik was op van e zenen en ik kon gien noot speulen. Ik bin ienmiddels opklommen van derde noar de eerste bugel en zo zit ik nou al n poar joar op de eerste rij op de eerste stoel.

Een vereniging het n bestuur neudeg en toen werd ik vroagd om ien t bestuur te kommen. Eerst docht ik dat is niks veur mij mor ienmiddels bin k al weer n joar veurzitter. De jongste veurzitter van ‘Amicitia’ ooit, ik doe t groag en krieg alle steun van de aandre bestuursleden. Dit joar 2004 bestijt ‘Amicitia’ vijfentachteg joar, we hemmen t jubileum vierd met n uutvoering en allerlei acts.

Op e uutvoering hemmen we stukken van ‘toen tot nu’ speuld. We hemmen ok veul aandacht besteed aan e kleding, prachtege jurken en pakken hemmen we huurd, t was n geslaagd feest.
Noa zes joar het onze dirigent ofscheid nommen en we hemmen nou n nije dirigent, dat is wel even wennen. Op t volgende concert, ien jannewoarie zal hij veur t korps stoan, ik wiet zeker dat et goed komt. ‘Amicitia’ is n mooie vereniging en ik speul der met veul plezier.

Ciska Mekkes (Geboren 1979), geïnterviewd door Martje Grondsma en Alie de Vries

Interview Ien t kader van t ‘Streektoal project Moarum’, 2004
Ien opdracht van de RUG, Professor Siemon Reker