Boerderij aan t Homerpad (versie Westerkwartiers)

Boerderij aan t Homerpad (versie Westerkwartiers)

n Groot deel van t Westerkwartier leit op n uutloper van e Hondsrug, n zandrug met de dörpen Oostwold , Leptert, Midwolde, Tolbert ien e gemeente Leek en Niebert, Nuus, Moarum, De Haar ien e gemeente Moarum.
De boeren hier aan t Holmerpad ien Tolbert kregen allemoal n perceel laand, zowel noar t noorden as noar t zuden, t was vijfteg of honderd meter breed.
Dat mochten ze allemaal ontginnen, bossen der of en hoe harder as ze waarkten, zoveulte meer grond as ze hadden. Zo binnen de opstrekkende heerden ontstoan, dat ze van noord noar zuud lopen is uniek ien Nederland. Der is mor een plak woar ze dat ok hemmen en dat is bij Staphorst, doar zie ok, net as hier, n hieleboel elzensingels. Woater was van groot belang veur de ontwikkeling van dit gebied zo werd ien negentienhonderdvief de Tolbertervoart groaven en opend deur de heren van ‘Nienoord’ met de bedoeling om Tolbert te ontwikkeln en om der n economische impuls aan te geven, want toen wadden der nog gien vrachtauto’s. De schepen die kwammen hier aantoe om eerappels op te hoalen veur de eerappelmeelfabriek en om stro op te hoalen en ze brochten pulp weerom van e sukerfabriek. Die pulp was bestemd veur de boeren. Ien n schip kon ongeveer viefenveerteg ton, die ging dan via t Leekstermeer en t Leekster Hoofddiep deur verschillende sluzen hin, de Tolbertervoart ien en op zo’n schip zat vracht veur zes, zeuven boeren. Die hielden met mekoar t schip leeg en de pulp kwam op boerenwoagens en dan brochten ze dat noar iedere boer toe, t ging allemaal ien gezoamelekheid. Veur dat de Tolbertervoart der was liep er een weg van t Holmerpad noar de Brandparken op Diepswal. Der binnen nog twee stukjes bij dat nog echt origineel pad van negentienhonderd is, een klein hoekje lopt ter nog bielaangs en dat was vroeger de weg van Tolbert noar Zeuvenhuzen. Mien pa en moe hadden n gemengd bedrief ien Tolbert ze hadden zowel koeien as bouwlaand en dat hield ien dat ze nooit vrij wadden. Noa schooltied mosten wij methelpen, de bieten op eenen zetten en eerappels reuen. We hadden vier oare, t wadden groengeroade eerappels, de diksten werden verkocht en de kleinsten werden bewoard as poters. As we kloar wadden dan kregen we n vlieger, wij konden alles mor we konden gien vlieger moaken die de lucht ien wol en toen het n timmerman n echte vlieger veur ons moakt. Smörgens veurdat mien broer en ik noar school gingen, bonden we de vlieger aan n riggelpoal dan ging er de lucht ien en as we dan weer uut school kwammen dan stond er nog ien e lucht. Ien negentienzesteg hemmen mien vrouw en ik de boerderij overnommen, we hemmen t bouwlaand votdoan en der allemoal graslaand van moakt. We hemmen de sloden wat dicht moakt en holtsingels kapt en toen hadden we mooie grote percelen bij de boerderij. En zo hemmen we ieder keer wat uutbreid. t Eerste joar ha-we n boel pech der ging nog wel es n koe dood of klafkes die der niet ofkonden omdat we n eigen stier hadden. Ien negentientachteg kwam de melkquotum toen mosten we eerst wat minder koeien holden en loater he-we weer wat quotum der bij kocht, zo he-we onze tied hier wat deurbrocht. Ien negentiennegenennegenteg mosten we wegens gezondheid problemen de boerderij aan e kant doen dat het ons n boel verdriet doan, mor ien ieder geval wij hemmen de boerderij en de koeien votdoan en we binnen met wat aans begonnen.We binnen met n theetuun begonnen en we hemmen de boerderij ombouwd veur logies en ontbijt en der stoan nou drie logeerhuuskes bij de boerderij. Dat geft n boel plezier ien t leven, we hemmen ons melkquotum verkocht, we kinnen ons redelek goed redden. We hemmen ok n website, dat moet tegenwoordeg ok, veur ons is dat niet zo makkelk want wij binnen der niet met opgroeid, mor ja t heurt er bij.

Interview: Ien t kader van t ‘Streektoal project Leek’, 2006
Ien opdracht van de RUG, Professor Siemon Reker