Geert Reinders (1737-1815)

Landbouwer en veehandelaar Geert Reinders werd bekend als ontdekker van de vaccinatie van runderen tegen de veepest. Hij had een boerderij bij de Garnwerderhoek. Reinders experimenteerde met zijn eigen veestapel en ontdekte dat met het pestvirus besmette kalveren nauwelijks ziek werden. Ze waren zelfs beter beschermd tegen infecties dan de niet besmette dieren. Hij beschreef zijn ontdekking in een brief aan stadhouder Willem V en berichtte ook medisch hoogleraar Petrus Camper, met wie hij eerder had samengewerkt bij het onderzoek naar vaccinatie tegen veepest. Zo werd hij een van de grondleggers van de immunologie.