Johan Willem Ripperda, de Spaanse hertog uit Oldehove (1680-1737)

Johan Willem Ripperda was een jonker uit Oldehove. Met steun van de stad Groningen werd hij stadhouder van Stad en Lande, wat hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. Als ambassadeur van de Republiek verbleef hij enige tijd aan het Spaanse hof. Daar kreeg hij in 1726 de Hertogtitel van de Koning van Spanje, toen hij minister president van Spanje was geworden. De titel moest hij later weer inleveren. Uiteindelijk is hij naar Marokko vertrokken, waar hij in armoede is gestorven.