Wessel Gansfort (1419-1489) en Rudolf Agricola (1444-1485), de Aduarder Kring

Een groep humanistische geleerden die onderling correspondeerde en regelmatig bijeenkwam in abdij Aduard staat bekend als de Aduarder Kring. De leden van de kring wisselden nieuws uit en debatteerden over onderwijs, opvoeding en taalkundige kwesties. De deelnemers waren bereisd en welbespraakte heren afkomstig uit de bovenlaag van Europese geleerden. Zij namen denkbeelden van elders uit Europa mee naar Aduard en maakten de abdij eind 15e eeuw tot een internationaal intellectueel centrum. De bekendste geleerden van de Aduarder Kring waren Wessel Gansfort (zoon van een bakker uit de Herestraat in Groningen, en de eerste Europeaan buiten Italië die het Grieks beheerste) en Rudolphus Agricola (zoon van de abt van klooster Selwerd).