Emmanuel, bisschop van Cremona (ca 1225-1298)

Een bekende bewoner van klooster Aduard was Emmanuel, bisschop van Cremona
tussen 1291-1295. De monnik trok over de Alpen naar Aduard en stierf er in 1298. Hij werd volgens zijn wens begraven voor het hoofdaltaar in het koor. In 1940 groef archeoloog professor Van Giffen de stoffelijke resten van Emmanuel op en in 1942 verhuisden die naar de cisterciënzer abdij Onze Lieve Vrouwe van Sion in Diepenveen. De schrijn met de resten van de bisschop keerde in 1998 weer terug naar Aduard en rust in het enige bewaard gebleven gebouw van het kloostercomplex, de voormalige ziekenzaal (nu in gebruik als N. H. Kerk). Emmanuel is inmiddels zalig verklaard