Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Stichting de Kwartiermakers, ingeschreven onder KvK nummer 02088661.

Stichting de Kwartiermakers gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Stichting de Kwartiermakers geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Stichting de Kwartiermakers kan cookies toepassen om haar webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door de site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen wij hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Stichting de Kwartiermakers verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Stichting de Kwartiermakers website wenst te ontvangen, kunt u dit blokkeren in uw browser.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Stichting de Kwartiermakers is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Stichting de Kwartiermakers is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Stichting de Kwartiermakers het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u de stichting Kwartiermakers herkenbaar als bron vermeldt.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Stichting de Kwartiermakers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

Stichting de Kwartiermakers
Overtocht 15
9951 LM Winsum (GN)

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt via contact.